Vitaal thuiszorg is een landelijk opererende organisatie die de best mogelijke zorg wil bieden aan mensen die zorg of ondersteuning in huis nodig hebben. We verlenen deze zorg met persoonlijke aandacht voor ieders welbevinden. Het streven is de beste zorg en dienstverlening op maat te leveren waarbij de cliënt wordt ondersteunt om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren. Dat noemen wij zorg tot achter de komma!

Ondernemend en flexibel

Vitaal Thuiszorg is een ondernemende organisatie in de zorg. Juist vanuit het ondernemerschap kunnen we flexibel meebewegen in het werkveld waarbij de zorgvraag van de cliënt en de efficiënte opzet van de zorg hand in hand gaan. Zorg en diensten worden geleverd op basis van ZIN (zorg in natura) of het PGB (persoonsgebonden budget) van de cliënt of op particuliere basis.

Vitaal Thuiszorg
Vitaal Thuiszorg

Kernwaarden organisatie

Vitaal Thuiszorg staat voor betrouwbaar, daadkrachtig, klantvriendelijk, professioneel, ambitieus, flexibel en snel kunnen handelen. Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor al ons handelen en geven een beeld van onze identiteit. Van daaruit willen wij, binnen de grenzen van wat mogelijk is, diensten aanbieden op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Zorg op maat

Wij willen zorg op maat leveren, wat betekent dat zelfbeschikking van de cliënt richtinggevend is voor alle ondersteuning/zorgverlening die wordt afgesproken. Hierbij zal intensief worden samengewerkt met partners vanuit het (sociale) netwerk van de cliënt en (desgevraagd) professionele en maatschappelijke partners van de zorgaanbieder.

WTZI erkend

Vitaal Thuiszorg is een WTZI erkende instelling en is contractpartner van alle zorgverzekeraars, de regionale zorgkantoren Menzis en het Zilveren Kruis en een groot aantal gemeenten.

Governance Code

Vitaal Thuiszorg onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en heeft deze gewaarborgd in haar statuten. Wij hebben een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de naleving Zorgbrede Governance Code.

Waarom werken bij Vitaal Thuiszorg?