Bij Vitaal Thuiszorg worden verschillende innovatieprojecten uitgevoerd:

  • Wij nemen deel aan het Regionaal Actie Aanpakken Tekorten (RAAT), een initiatief van de werkgeversverenigingen om gezamenlijk op te trekken als het gaat om scholing. Eén van de initiatieven waar Vitaal Thuiszorg enthousiast aan mee doet is #ikweetraat. Hierbij wordt medewerkers hun mening gevraagd hoe zij denken het werken in de zorg aantrekkelijk te maken, collega’s te werven én te behouden.
  • Vitaal Thuiszorg is de eerste organisatie in Nederland die meedoet aan het project Ontregel de zorg. Hiervoor worden ook medewerkers gevraagd mee te denken in de ontwikkelingen van het beperken van administratieve lasten. #Ontregelbus Het ontlasten van zorgverlners staat centraal bij Vitaal Thuiszorg om het werkgeluk te bevorderen.
Vitaal Thuiszorg
  • Vitaal Thuiszorg neemt deel aan de kennissessies van MVO netwerk zorg om toe te werken naar een duurzame werkomgeving.
  • Wij hebben een zeer laag ziekteverzuim percentage van gemiddeld 3,6% op jaarbasis door aandacht te schenken aan preventie, werkgeluk en begeleiding tijdens ziekte.
  • Via de collectieve zorgverzekeraar kunnen álle medewerkers deelnemen met “Het huis van werkvermogen”, “Sterk in je werk” en aan andere (gratis) modules gericht op preventie en vitaliteit.
  • Wij verkorten instroomtrajecten voor zij-instromers in de zorg door goede afspraken met RijnIJssel en het Graafschapcollege.
  • Inwerkprogramma’s voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Vitaal Thuiszorg is ambassadeur van “Unieke Achterhoekers”, een project waarbij alle medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden benaderd en geschoold.