Vitaal Thuiszorg is zich bewust van de noodzaak om “groen” en duurzaam na te streven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft invloed op diverse onderdelen van de organisatie en vraagt een “nieuwe” en “groene” manier van denken en handelen. Duurzaamheid binnen de thuiszorg is te verdelen in een aantal onderdelen.

Duurzaamheid in middelen

Vitaal Thuiszorg maakt gebruik van 2 kantoren, waarbij wij de doelstelling hebben om in 2030 klimaatneutraal (circulair) kunnen werken. Om hier naartoe te weken nemen we deel aan de kennissessies van MVO Netwerk Zorg. Afval wordt gescheiden, verlichting is automatisch geregeld door middel van bewegingssensoren, inktcartridges worden apart ingezameld en er is overleg over het plaatsen van zonnepanelen. De thermostaat heeft een timer en iedere werkplek een eigen thermostaat (geen onnodige verwarming) en er worden nooit plastic bekers gebruikt.

Vitaal Thuiszorg werkt zoveel mogelijk digitaal en probeert waar mogelijk papier te sparen, als er wordt geprint is dit dubbelzijdig en kantoorartikelen worden zoveel als mogelijk hergebruikt. Post wordt zoveel als mogelijk alleen digitaal verstuurd (daar waar mogelijk) en brieven worden dubbelzijdig geprint.

Vitaal Thuiszorg

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaam ondernemen betekent ook het duurzaam inzetten van medewerkers; zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. De nieuwe term is ook wel ‘inclusieve arbeidsmarkt’ met aandacht voor diverse doelgroepen.

  1. Vitaal Thuiszorg investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers, dit is belangrijk voor hun loopbaan, motivatie en geluk. Zo leiden wij actief (intern) op en is er de mogelijkheid om door te groeien naar anders functies binnen de organisatie. Hiervoor is een samenwerking met Rijn IJssel en het Graafschapscollege.
  2. Vitaal Thuiszorg voert jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers en wil hiermee in kunnen spelen op wensen en behoeften van de medewerkers.
  3. Jaarlijks zijn er ontwikkelingsgesprekken waar stil wordt gestaan bij opleidingsbehoefte, werk-privé balans en preventie.
  4. Er is een preventie medewerker in dienst en er zijn mogelijkheden voor een periodieke gezondheidsevaluatie, cursussen en hulpmiddelen om klachten te voorkomen.
  5. Er kan gebruikt gemaakt worden van bedrijfsfitness en een speciale collectiviteitskorting zorgverzekeringen, waarbij extra aandacht is voor preventie door middel van de module “preventie”.
  6. Er zijn flexibele werktijden mogelijk waardoor de werk-privé balans vergroot wordt.
  7. Vitaal Thuiszorg heeft ervaring met succesvolle trajecten rondom de instroom van collega’s met een uitkeringsachtergrond en een afstand tot de arbeidsmarkt.
Vitaal Thuiszorg

Duurzaam vervoer

Vitaal Thuiszorg stimuleert het gebruik van de fiets en houdt hier rekening mee bij het inplannen van de medewerker. De afstand medewerker – cliënt is niet meer dan 10 kilometer en er wordt er een fietsvergoeding betaald, waardoor fietsen gestimuleerd wordt. Om het fietsen extra aantrekkelijk te maken kunnen onze medewerkers vanaf 1 januari 2020 deelnemen aan een voordelig fietsplan.

In 2020 wordt een pilot gestart met het rijden op elektrische auto’s voor onze zorgverleners, de pilot zal met name aandacht hebben voor de actieradius van de compactere auto’s die gebruikt worden in de thuiszorg.